Tarief

Veer150 euro per uur - Intake en/of diagnostische fase

125 euro per uur - Consult

Voor mensen met een PGB of via de gemeente is dat per individueel / gemeente verschillend.