Dementie en Alzheimer

Dementie en Alzheimer

Dementie vaak door Alzheimer gezien als het belangrijkste ziektebeeld als het gaat over Neurodegeneratie. Door dit als voorbeeld te nemen, gaan we ook veel andere Neurodegenerative ziektebeelden beter begrijpen.

Dementie zijn de symptomen.

Maar wat is nu dementie? Dementie is de verzamelnaam voor ziekteverschijnselen die voorkomen bij verschillende hersenziekte. Kenmerkend is dat niet alleen het geheugen, maar alle cognitieve functies langzaam achteruitgaan. Soms eerst alleen geheugenproblemen merkbaar en daarna pas andere problemen. Het begint met subjectieve milde cognitieve problemen, later objectieve milde cognitieve problemen, waarbij later de hersenmassa en volume afneem.

Er zijn ongeveer 60 ziektebeelden bekend die dementie kunnen veroorzaken, o.a.: ziekte van Alzheimer (meest voorkomend- Amyloïd -plaques-hypothese, hier komt ik nog op terug), Lewy Body Dementie, Vasculaire Dementie, Frontotemporale Dementie / Ziekte van Pick (eerst gedragsproblemen, daarna geheugenproblemen), Parkison, Korsakov, Kreutzfeldt-jacob.......

In het kort de amyloïd hypothese

ameloïdeAmyloïde is een algemene term voor eiwitfragmenten die het lichaam normaal aanmaakt. Bèta-amyloïd is een eiwitfragment van het veel grotere APP-eiwit (Amyloid Precursor Protein - ofwel Amyloïdvoorlopereiwit), de precieze functie van dit grotere eiwit is nog niet bekend.  Wetenschappers weten inmiddels dat deze plaques worden veroorzaakt door samenklontering van het eiwit Amyloid - de opeenhoping van Amyloïde plaques tussen de zenuwcellen in de hersenen is 1 van de kenmerken van de ziekte van Alzheimer. APP speelt een belangrijke rol bij de groei van zenuwcellen, het repareren van schade aan deze cellen. Het APP in de neuron wordt regelmatig vervangen door enzymen, die Proteases worden genoemd en in kleinere stukjes worden geknipt(door een speciaal eiwit (presenilines genoemd). Vaak gaat dit goed, maar onder bepaalde omstandigheden ontstaat bij dit proces een ander eiwit, het amyloid-bèta 40 of amyloid-bèta 42 - verschil zit men in de bouwstenen, de vorm amyloid-bèta 42 is giftiger en gevoeliger voor samenklonteren). En deze gaan de plaques vormen door onoplosbare draden (kluwen van eiwitten binnen in de hersencellen, die we tangles noemen), die kleven aan elkaar en aan stervende zenuwcellen vast. en deze gevormde plaques veroorzaken een ontstekingsreactie in de hersenen waarbij ons afweermechanisme schade aanricht aan onze neuronen. th3

de hersenen van mensen met Alzheimer worden steeds kleiner. wetenschappers denken dat Amyloïd minder wordt afgevoerd en dat dit zal kunnen komen door levensstijl, of meer kans als je rookt, diabetes hebt, weinig beweging, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Deze factoren hebben geen direct verband met de aanmaak van Amyloïde, maar een negatieve invloed op de bloedvaten, en daarmee mogelijk de afvoer van Amyloïde. Ook het eiwit Tau vormt schadelijke eiwitkluwen. Bij gezonde mensen zijn soms ook samenklontering van Amyloïd aanwezig, maar dan zonder de kluwen van Tau. Onderzoekers denken dat de kluwen van Tau een gevolg zijn van andere ziekteprocessen. Maar de kluwen van Tau zijn ook schadelijk voor de hersencellen. Voedingsstoffen worden van de ene kant van de cel naar de andere kant wordt vervoerd. Het vervoer loopt via soort 'zakjes' die worden gevuld met belangrijke voedingstoffen. Kort na de verzending wordt hij ook weer afgebroken. Zo kan de cel de bouwstenen weer ergens anders voor gebruiken. Het eiwit Tau zorgt ervoor dat het spoornetwerk stabiel is. Maar dit blijven ze ook doen als deze spoornetwerk afgebroken moet worden, zo werkt Tau dus opeens de afbraak tegen. De hersencel kan daarom Tau-eiwit uitzetten door een stofje fosfaat aan Tau vast te maken. Hierdoor kan Tau zich niet meer binden aan die spoornetwerk. Wetenschappers noemen Tau  dat uitstaat: pTau.  Het lichaam kan het fosfaat ook weer van Tau afhalen, dan staat het Tau-eiwit weer aan, en is klaar om de spoornetwerk weer stabiel te maken.  Het is belangrijk dat dit proces in evenwicht is, de hoeveelheid Tau en pTau. Dit balans raakt verstoort bij de ziekt van Alzheimer: er ontstaat teveel pTau. Daardoor kan de cel geen goede transportbaan meer aanleggen, waardoor het vervoer van voedingstoffen stokt en wat uiteindelijk ervoor kan zorgen dat de cel 'stikt' en afsterft. Door onze brein lopen allerlei slagaders, aders en kleinere bloedvaten, maar toch komt er geen druppel bloed in ons hersenweefsel. dat komt door een fijnmazig netwerk van speciale cellen dat rond de bloedvaten is gevormd, de zogenaamde bloed-hersenbarriere.tha2

Deze barrière helpt o.a. om het alzheimereiwit Amyloïd af te voeren. De bloed-hersenbarriere bevat speciale mechanismen om Amyloïd vanuit de hersenen het bloed in te transporteren, wanneer dit niet goed werkt, ontstaan er ophopingen van Amyloïd in het brein. dragers brengen het eiwit naar de barrière toe, en deze blijven dit doen, waardoor het systeem vast loopt. er komen ophopingen van Amyloïd rond de bloedvaten genaamd Cerebral Amyloïd Angiopathy - of CAA. Bijna alle mensen met Alzheimer hebben deze ophoping. de hoeveelheid stapeling komt dan ook overeen met de ernst van de aandoening. De bloedvaten beginnen te ontsteken door de ophoping. Ontsteking aan de bloedvaten hebben meer schadelijke effecten. Ze activeren o.a., het afweersysteem. Als het afweersysteem op hol slaat, zorgt daarr voor schade aan het weefsel, waardoor er meer Amyloïd gemaakt wordt.

Hierbij kan je al zien dat Alzheimer geen 1 op 1 ziekte is, ook niet niet als zodanig behandelt moet worden.

 

Cijfers

 • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%)
 • Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar (zodra ze in een verzorgingshuis komen is dat gemiddeld 6 maanden)
 • Dementie is doodsoorzaak nummer 1, longkanker nummer 2 en Hartinfarct nummer 3.
 • Aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot ruim 270.000 nu. En dit zal de komende 25 jaar verdubbelen naar schatting tot meer dan een half miljoen.
 • De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Toch zijn er 12.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar.
 • 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie in haar leven. Bij mannen is dit 1 op de 7. Ieder uur komen er in Nederland 5 mensen met dementie bij.
 • Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt.

 

Handig om  te weten is, wat hebben de hersenen nodig en wat is slecht voor de hersenen.

 

Wat hebben de hersenen nodig

 • Zuurstof – bouwmateriaal = vet / co factoren
 • Hormetische prikkels
 • Doorbloeding en voeding
 • Stabiele suikerspiegel
 • Onafhankelijk van voeding kunnen functioneren
 • Optimale Mitochondriale functie
 • ATP
 • Balans neurotransmitters
 • Rust immuunsysteem
 • Rust stress-assen
 • Goede schildklierfunctie
 • Groeihormoon (NFG en Insuline / IGF) = beweging
 • Gezonde barrières en darmflora
 • Externe stimuli
 • Goed functionerend glymfatisch systeem
 • Intellectuele uitdagingen / nieuwe dingen leren

 

Wat is slecht voor de hersenen

 • Gebrek aan alles wat de hersenen nodig hebben
 • Gluten
 • Storende lectines en sapponines
 • Toxines
 • teveel lectines
 • Virale bacteriologische en schimmel belasting
 • Verstoorde darm hersen darm communicatie
 • Insuline en leptine resistentie
 • Chronische stress samen met cortisolresistentie
 • Hoge maaltijdfrequentie
 • Langer dan 30/40 minuten achter elkaar zitten

 

Leefstijl risicofactoren

 • Early life stress
 • PTSS
 • Chronische psycho emotionele stress
 • Voeding (wat, wanneer, hoevaak)
 • Beweging (zittend leven)
 • Slaap tekort
 • Slechte mondgezondheid
 • Periodontale ziektebeelden
 • Nutriënten tekort - Relatief / Absoluut
 • Door gemaakte ziektes
 • Tekort aan uitdaging
 • Tekort aan Hormetische prikkels
 • Neuro inflammatie
 • Systemische ontstekingen
 • Obstipatie
 • SIBO
 • Gevaar signalen
 • Vervroeg of verlaat bioritme
 • Moe
 • Gewichtstoename
 • Pijn
 • Geheugen problemen
 • Concentratie problemen
 • Mist in het hoofd
 • PAMPS
 • DAMPS
 • SAMPS
 • Alarmins
 • Psychogene, transgenerationele en sociale alarmins
 • LPS
 • Minder GLP

 

Kort advies

 • Long Term Potentiation via NMDA receptor
 • Optimaliseer hormonale balansen
 • Reguleer stressassen SAM/HPA/RAAS en balans sympathicus en parasympaticus
 • Verminder ontstekingen, uitzetten van immuunsysteem bij chronische activatie, neuro-inflammatie (PEA) en LGI
 • Opruimen biofilm en slapend microbioom
 • Resolvines verhogen
 • Detoxificeren van hersenen
 • Verbeteren van de doorbloeding
 • Zorg voor hersensvoeding
 • Verhoog GABA
 • Verbeter vitamine D status en functie
 • Verhoog SIRT 1 = vitagen = hormesis
 • Verminder productie NFkB
 • Vergroot telomeer lengte

 

 

Wilt u meer advies over livestyle, voeding en supplementen neem dan contact hierover op met mij.

Tel: 0654 272 444 of e-mail info@orthopsyche.com